document.write("\u003cdiv class=\"feedevent\"\u003e\u003cdiv class=\"title\"\u003e\u003ca href=\"http://calendar.swarthmore.edu/calendar/EventList.aspx?view=EventDetails&eventidn=14868&information_id=40637&type=&syndicate=syndicate\" target=\"blank\" \u003eFinal examination schedule available on-line\u003c/a\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"regspaces\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"enddate\"\u003e10/01/2016\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"starttime\"\u003eAll Day\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"endtime\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"recurrence\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"description\"\u003eFinal examination schedule available on-line\u003cbr /\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"contact\"\u003ecalendar@swarthmore.edu, (610) 328-8000\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"location\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"image\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"thumbnail\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"category\"\u003eAcademic Calendar\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"extrainfo\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"sponsor\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"opento\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"startdate\"\u003e10/01/2016\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"feedevent\"\u003e\u003cdiv class=\"title\"\u003e\u003ca href=\"http://calendar.swarthmore.edu/calendar/EventList.aspx?view=EventDetails&eventidn=14869&information_id=40639&type=&syndicate=syndicate\" target=\"blank\" \u003eFall Break Begins after last class\u003c/a\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"regspaces\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"enddate\"\u003e10/07/2016\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"starttime\"\u003eAll Day\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"endtime\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"recurrence\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"description\"\u003eFall Break Begins after last class\u003cbr /\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"contact\"\u003ecalendar@swarthmore.edu, (610) 328-8000\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"location\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"image\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"thumbnail\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"category\"\u003eAcademic Calendar\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"extrainfo\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"sponsor\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"opento\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"startdate\"\u003e10/07/2016\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"feedevent\"\u003e\u003cdiv class=\"title\"\u003e\u003ca href=\"http://calendar.swarthmore.edu/calendar/EventList.aspx?view=EventDetails&eventidn=14870&information_id=40641&type=&syndicate=syndicate\" target=\"blank\" \u003eFall Classes Resume at 8:30 a.m.\u003c/a\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"regspaces\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"enddate\"\u003e10/17/2016\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"starttime\"\u003eAll Day\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"endtime\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"recurrence\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"description\"\u003eFall Classes Resume at 8:30 a.m.\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"contact\"\u003ecalendar@swarthmore.edu, (610) 328-8000\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"location\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"image\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"thumbnail\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"category\"\u003eAcademic Calendar\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"extrainfo\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"sponsor\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"opento\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"startdate\"\u003e10/17/2016\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"feedevent\"\u003e\u003cdiv class=\"title\"\u003e\u003ca href=\"http://calendar.swarthmore.edu/calendar/EventList.aspx?view=EventDetails&eventidn=14871&information_id=40643&type=&syndicate=syndicate\" target=\"blank\" \u003eSchedule of courses and seminars for next semester available on-line\u003c/a\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"regspaces\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"enddate\"\u003e10/26/2016\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"starttime\"\u003eAll Day\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"endtime\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"recurrence\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"description\"\u003eSchedule of courses and seminars for next semester available on-line\u003cbr /\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"contact\"\u003ecalendar@swarthmore.edu, (610) 328-8000\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"location\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"image\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"thumbnail\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"category\"\u003eAcademic Calendar\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"extrainfo\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"sponsor\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"opento\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"startdate\"\u003e10/26/2016\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"feedevent\"\u003e\u003cdiv class=\"title\"\u003e\u003ca href=\"http://calendar.swarthmore.edu/calendar/EventList.aspx?view=EventDetails&eventidn=14873&information_id=40647&type=&syndicate=syndicate\" target=\"blank\" \u003eAdvising period\u003c/a\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"regspaces\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"enddate\"\u003e10/31/2016\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"starttime\"\u003eAll Day\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"endtime\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"recurrence\"\u003eThis event recurs on a custom schedule.\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"description\"\u003eAdvising period\u003cbr /\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"contact\"\u003ecalendar@swarthmore.edu, (610) 328-8000\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"location\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"image\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"thumbnail\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"category\"\u003eAcademic Calendar\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"extrainfo\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"sponsor\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"opento\"\u003e\u003c/div\u003e\u003cdiv class=\"startdate\"\u003e10/31/2016\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e");